Day sheets: Dewar Shield Blue Lake Regatta

These are the current day sheets for the 2019 Dewar Shield Blue Lake Regatta.

Saturday, 19th January 2019

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:00 1 G U15 8X+
heat
Race: 1 BPCC1 TGSC1 TGAC1 BPCC2 TGAC21
B 08:04 2 G U15 8+
heat
Race: 1 MERC1 TGSC1
C 08:08 3 B U17 4+
heat
Race: 1 TGAC1 MERC1 TGSC1
D 08:12 4 W Opn 1X
heat
Race: 1 HAMC1 MERC3MERC3 BPCC2BPCC2 BPCC5BPCC5 TGSC1 TGAC21TGAC21 COMC1COMC1
E 08:16 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 MERC1MERC1 BPCC1BPCC1 ROTC1ROTC1 MERC2MERC2 WHAC1WHAC1 BPCC4BPCC4
F 08:20 5 G U17 2X
heat
Race: 1 TPOC1 MERC3 ROTC2 TGSC2 ROTC1 WHAC1WHAC1 HWBC1 MERC2MERC2 TGAC21TGAC21
G 08:24 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 TGSC3 BPCC2 BPCC1 TGAC22TGAC22 TGSC1 COMC1COMC1 WHAC2 MERC1MERC1
H 08:28 6 M Opn 2-
heat
Race: 1 ROTC1
I 08:32 7 B U16 1X
heat
Race: 1 COMC1COMC1 WHAC1WHAC1 BPCC4BPCC4 ROTC1ROTC1 BPCC2BPCC2 TGSC3 TGSC1
J 08:36 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 TGAC1 BPCC3BPCC3 BPCC1BPCC1 TGSC2 TPOC1 COMC2COMC2 COMC3COMC3
K 08:40 8 B U15 8+
heat
Race: 1 MERC1 TGSC1 TGAC1
L 08:44 9 B U15 8X+
heat
Race: 1 TGSC1 HWBC1
M 08:48 10 W Opn 4+
heat
Race: 1 TGAC1 HWBC1
N 08:52 11 Mx Mst 2X
heat
Race: 1 BPCC2 TPOC2 ROT*1 CAMC2 TPOC3 ROTC4 ROTC3 TPOC1 BPCC3
O 08:56 1,2,3->AF; 4,5,6->BF; Rest->CF Race: 2 CAMC1 SGEC3 NSHC2 CAMC4 MERC1 ROT*2 NSHC1 CAMC3
P 09:00     Race: 3 CAMC5 SGEC2 ROTC5 BPCC1 SGEC4 SGEC1 WHAC2 WHAC1
Q 09:04 12 M Opn 1X
heat
Race: 1 TPOC1TPOC1 BPCC2BPCC2 MERC1MERC1 SCR: ROTC1SCR: ROTC1 TGSC1 BPCC1BPCC1
R 09:08 13 B U17 4X+
heat
Race: 1 TGAC1 MERC1 COMC2 WTMC1 COMC1 TGSC1 BPCC1BPCC1
S 09:12 14 W Nov 2X
heat
Race: 1 HWBC1 ROTC1 BPCC3 BPCC4BPCC4 HWBC3 COMC1 TGAC1 ROTC3
T 09:16 1,2->FA; 3,4->FB; 5,6->FC; Rest->FD Race: 2 TPOC1 TGAC3 BPCC1BPCC1 TGSC2 BPCC2 HWBC2 TGSC3 NSHC1
U 09:20     Race: 3 WHAC2 TGAC2 TGSC1 WHAC1 MERC2 MERC1 ROTC2
V 09:24     Race: 4 WTMC1 WHAC3 TGAC4 TGSC4 COMC2 TGAC21TGAC21 MERC3
W 09:28 15 G U16 4X+
heat
Race: 1 BPCC1 ROTC1 TGAC1 TPOC1 COMC1 MERC1MERC1 HWBC2 HWBC1 TGAC21TGAC21
X 09:32 16 M Nov 4+
heat
Race: 1 TGSC1 TGSC3 TGSC2 HWBC2 MERC1
Y 09:36 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 HWBC1 COMC1 TGAC1 MERC2 HWBC3
Z 09:40 17 M Mst 2X
heat
Race: 1 WHAC2 SGEC1 TGAC1 TPOC2 NSH*1 CAMC2 CAMC3 MERC1
A 09:44 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 ROTC1 WHAC3 WHAC1 TPOC1 AWGC1 ROTC2 CAMC1 HWBC1
B 09:48 18 W Mst 2X
heat
Race: 1 ROTC1 TPOC1 WHAC1 MERC2 TGAC1 HAMC1 MERC1
C 09:52 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 ROT*2 CAMC1 SGEC2 TPO*2 NSHC1 SGEC1 BPCC1
D 09:56 19 M Opn 4X+
heat
Race: 1 COMC1 ROTC1 WTMC1
E 10:00 20 W Opn 8+
heat
Race: 1 SGEC1 MERC1 COMC1 TGAC21TGAC21
F 10:04 21 B U15 4+
heat
Race: 1 TGAC1 TGSC4 TGSC1 TGSC3 TGSC2
G 10:08 22 B U17 2X
heat
Race: 1 TGAC1 BPCC2BPCC2 TGSC1 COMC1 MERC1MERC1 COMC2
H 10:12 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC1BPCC1 WHAC1WHAC1 WTMC1 TPOC1 WTMC2WTMC2 BPCC3BPCC3
I 10:16 23 G U15 2X
heat
Race: 1 COMC1 MERC2 BPCC1 COMC2 TGSC4 MERC1
J 10:20 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 MERC4 COMC3 WHAC1 TGSC2 HWBC1 TGSC3
K 10:24     Race: 3 TGSC1 TPOC2 TPOC1 WTMC1 MERC3 WHAC2
L 10:28 24 B U16 4X+
heat
Race: 1 BPCC1 TGSC1 COMC1 MERC1 ROTC1 TGAC1
M 10:32 25 G U17 8+
heat
Race: 1 HWBC1 HWBC2
N 10:36 26 W Opn 2X
heat
Race: 1 ROTC3 TGAC2 BPC*3 COMC2 TGAC22TGAC22 TGAC23TGAC23 SCR: HAMC1 WHAC1WHAC1
O 10:40 1,2,3->AF; 4,5->BF; Rest->CF Race: 2 TGAC21TGAC21 ROTC1 TGAC3 TPOC1 TGSC1 TGAC1 MERC1MERC1
P 10:44     Race: 3 COMC1COMC1 BPCC2 MERC2MERC2 BPCC1BPCC1 NSHC1 WHAC2 ROTC2
Q 10:48 27 Mx Mst 4X-
heat
Race: 1 BPCC2 CAMC3 SGEC1 CAMC1 NSH*1 BPCC1 WHAC1 MERC1
R 10:52 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 TPOC2 CAM*2 TPOC1 SGEC2 ROTC1 ROT*3 ROTC2
T 10:56 30 M Nov 8+
heat
Race: 1 MERC1 TGSC1 TGSC2 HWBC1 TGAC1
U 11:00 31 G U16 1X
heat
Race: 1 MERC1MERC1 BPCC1BPCC1 COMC1COMC1 WTMC1 MERC2MERC2 TPOC2TPOC2 TGAC1
V 11:04 1,2,3->AF; 4,5->BF; Rest->CF Race: 2 BPCC3 COMC2COMC2 HWBC1HWBC1 COMC4 TGSC1 HWBC2HWBC2 MERC3MERC3
W 11:08     Race: 3 TGAC21TGAC21 HWBC3 TPOC1TPOC1 TGSC2 COMC3COMC3 BPCC2BPCC2 ROTC1ROTC1
X 11:12 32 B U17 1X
heat
Race: 1 TGSC1 COMC1COMC1 COMC2COMC2 MERC1MERC1 COMC3COMC3 TPOC1TPOC1 WHAC1WHAC1
Y 11:16 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC2BPCC2 TGAC3 BPCC1BPCC1 TGAC1 TGAC2 BPCC3BPCC3
Z 11:20 33 W Nov 4X+
heat
Race: 1 TGAC1 COMC2 ROTC1 BPCC3 MERC3 BPCC2 TGAC2 TGAC3 WHAC1
A 11:24 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC1 MERC2 HWBC1 TGAC21 COMC1 WTMC1 MERC1 WHAC2
B 11:28 34 B U15 2X
heat
Race: 1 MERC1MERC1 MERC2 TGSC3 COMC1 TGSC1 TGAC1 TGSC2
C 11:32 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 TGAC3 COMC2 TGAC2 BPCC3BPCC3 BPCC2BPCC2 BPCC1BPCC1
D 11:36 35 M U19 2-
heat
Race: 1 TGAC1 TGSC1
E 11:40 36 W Opn 4X-
heat
Race: 1 WTMC1 BPCC2 COMC1 BPC*1 HAMC1 TGAC1
F 11:44 37 G U16 2X
heat
Race: 1 ROTC3 SCR: BPCC2 ROTC2ROTC2 COMC2COMC2 TGAC21TGAC21 TGAC22TGAC22 BPCC3 COMC3 MERC3
G 11:48 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 COMC1 TGSC1 TGAC23TGAC23 MERC1 ROTC1 MERC2MERC2 TPOC1 BPCC1BPCC1 ROTC4
H 11:52 38 Mx Mst 8X+
heat
Race: 1 WHAC1 ROT*1
I 11:56 39 Mx Mst 8+
heat
Race: 1 SGEC1 CAM*1 NSH*1 TGAC1
J 13:00 40 W Nov 4+
heat
Race: 1 HWBC1 ROTC1 TGAC1
K 13:04 41 G U17 4+
heat
Race: 1 HWBC1 WHAC1 HWBC2
L 13:08 42 B U16 2X
heat
Race: 1 COMC1COMC1 BPCC2BPCC2 ROTC2ROTC2 COMC2 ROTC1 BPCC3 TGAC1
M 13:12 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC1BPCC1 MERC2 MERC1MERC1 BPCC4BPCC4 WTMC1WTMC1 TGSC1
N 13:16 43 M Opn 4X-
heat
Race: 1 WTMC1 TPOC1
O 13:20 44 B U17 8+
heat
Race: 1 TGAC1 HWBC1
P 13:24 45 G U16 4+
heat
Race: 1 TGAC21TGAC21
Q 13:28 46 M Mst 1X
heat
Race: 1 HWBC1 AWGC1 CAMC3 WHAC1 TGAC2 WHAC2 AWGC2 NSHC1
R 13:32 1,2,3,4->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC1 ROTC1 TGAC1 CAMC1 SGEC1 TPOC1 CAMC2 HWBC2
S 13:36 47 W Mst 1X
heat
Race: 1 NSHC1 ROTC2 CAMC1 ROTC1 CAMC2
T 13:40 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 SGEC1 NSHC2 CAMC3 BPCC1 MERC1
U 13:44 48 W U19 1X
heat
Race: 1 MERC1MERC1 COMC2 TGSC1 MERC2MERC2 WTMC1WTMC1 TPOC1TPOC1
V 13:48 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 COMC1COMC1 BPCC1BPCC1 ROTC1ROTC1 BPCC3BPCC3 WHAC1WHAC1 BPCC2BPCC2
W 13:52 49 W Opn 4-
heat
Race: 1 HAMC1
X 13:56 50 G U17 1X
heat
Race: 1 COMC1COMC1 COMC3COMC3 COMC2 MERC1MERC1 TGSC2 TGAC21TGAC21 MERC2MERC2
Y 14:00 1,2,3->AF; 4,5->BF; Rest->CF Race: 2 TGSC3 HWBC1HWBC1 TPOC1TPOC1 HWBC3HWBC3 COMC4COMC4 HAMC1 TGAC22TGAC22
Z 14:04     Race: 3 TGAC2 HWBC4 WHAC1WHAC1 BPCC1BPCC1 TGSC1 TGAC1 HWBC2HWBC2
A 14:08 52 M Opn 2X
heat
Race: 1 WTMC2WTMC2 TPOC1 TGSC1 WHAC1 COMC2 TGAC1TGAC1
B 14:12 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 MERC1MERC1 WTMC3 WTMC1 COMC1 WHAC2WHAC2
C 14:16 53 B U15 4X+
heat
Race: 1 TGSC2 BPCC1BPCC1 TGSC1 TGSC3 HWBC2 HWBC1 MERC1 TGAC1 TGAC2
D 14:20 54 M/W Mst 4-
heat
Race: 1 NSHC1 ROTC1 TGAC1 TGAC2 SGEC1
E 14:24 55 W Nov 8+
heat
Race: 1 MERC1 HWBC1 TGAC1 WHAC1 TGAC21
F 14:28 56 M Nov 2X
heat
Race: 1 HWBC1 MERC1 HWBC3 TGSC1 COMC2 TGAC1
G 14:32 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC1BPCC1 COMC1 TPOC1 HWBC2 TGAC2 COMC3
H 14:36 57 M U19 1X
heat
Race: 1 COMC1COMC1 BPCC2BPCC2 COMC5COMC5 WHAC1WHAC1 BPCC7BPCC7 MERC2MERC2 COMC3COMC3
I 14:40 1,2,3->AF; Rest->BF Race: 2 COMC4COMC4 MERC1MERC1 TPOC1TPOC1 COMC2COMC2 SCR: ROTC1SCR: ROTC1
J 14:44     Race: 3 TGSC1 WHAC2WHAC2 BPCC3BPCC3 BPCC4BPCC4 BPCC6BPCC6 BPCC1BPCC1 BPCC5BPCC5
K 14:48 59 W Opn 4X+
heat
Race: 1 ROTC1 TGAC1 TGSC1 TGAC21TGAC21 TGAC22TGAC22
L 14:52 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 HWBC1 MERC1 TPOC1 WTMC1 BPCC1BPCC1
M 14:56 60 B U16 4+
heat
Race: 1 MERC1 TGSC1 ROTC1 TGAC1
N 15:00 61 M Mst 4X-
heat
Race: 1 BPCC1 CAMC1 SGEC1 TPOC1 WHA*2 NSH*1 WHAC1
O 15:04 62 W U19 2-
heat
Race: 1 COMC1
P 15:08 63 W Mst 4X-
heat
Race: 1 CAM*1 TPO*1 ROT*1 TGAC1 SCR: MERC1 SGEC1 MERC2 BPCC1 NSHC1
Q 15:12 64 M Nov 4X+
heat
Race: 1 BPCC1 TGAC1 HWBC2 TGAC2 HWBC3 HWBC1 MERC1
R 15:16 65 G U17 4X+
heat
Race: 1 HWBC3 TGSC1 HWBC2 TGAC21TGAC21 HWBC1 ROTC1
S 15:20 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC1 WHAC1 ROTC2 TGAC1 MERC1 WTMC1
T 15:24 66 G U15 4X+
heat
Race: 1 TGSC2 BPCC4 MERC1 MERC2 TPOC1 TGSC4 COMC1
U 15:28 1,2,3->FA; Rest->FB Race: 2 BPCC1 TGSC3 WHAC1 BPCC3 TGSC1 BPCC2
V 15:32 67 W Opn 2-
heat
Race: 1 NSHC1
W 15:36 68 M Opn 8+
heat
Race: 1 TGAC1

Sunday, 20th January 2019

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:00 1 G U15 8X+
final
Race: A
B 08:04 2 G U15 8+
final
Race: A
C 08:08 3 B U17 4+
final
Race: A
D 08:12 4 W Opn 1X
final
Race: B
E 08:16 Race: A
F 08:20 5 G U17 2X
final
Race: B
G 08:24 Race: A
H 08:28 6 M Opn 2-
final
Race: A
I 08:32 7 B U16 1X
final
Race: B
J 08:36 Race: A
K 08:40 8 B U15 8+
final
Race: A
L 08:44 9 B U15 8X+
final
Race: A
M 08:48 10 W Opn 4+
final
Race: A
N 08:52 11 Mx Mst 2X
final
Race: C
O 08:56 Race: B
P 09:00     Race: A
Q 09:04 12 M Opn 1X
final
Race: A
R 09:08 13 B U17 4X+
final
Race: A
S 09:12 14 W Nov 2X
final
Race: D
T 09:16 Race: C
U 09:20     Race: B
V 09:24     Race: A
W 09:28 15 G U16 4X+
final
Race: A
X 09:32 16 M Nov 4+
final
Race: B
Y 09:36 Race: A
Z 09:40 17 M Mst 2X
final
Race: B
A 09:44 Race: A
B 09:48 18 W Mst 2X
final
Race: B
C 09:52 Race: A
D 09:56 19 M Opn 4X+
final
Race: A
E 10:00 20 W Opn 8+
final
Race: A
F 10:04 21 B U15 4+
final
Race: A
G 10:08 22 B U17 2X
final
Race: B
H 10:12 Race: A
I 10:16 23 G U15 2X
final
Race: B
J 10:20 Race: A
K 10:24 24 B U16 4X+
final
Race: A
L 10:28 25 G U17 8+
final
Race: A
M 10:32 26 W Opn 2X
final
Race: C
N 10:36 Race: B
O 10:40     Race: A
P 10:44 27 Mx Mst 4X-
final
Race: B
Q 10:48 Race: A
R 10:52 28 Mx Mst 4-
final
Race: A
S   30 M Nov 8+
final
Race: A
T 10:56 31 G U16 1X
final
Race: C
U 11:00 Race: B
V 11:04     Race: A
W 11:08 32 B U17 1X
final
Race: B
X 11:12 Race: A
Y 11:16 33 W Nov 4X+
final
Race: B
Z 11:20 Race: A
A 11:24 34 B U15 2X
final
Race: B
B 11:28 Race: A
C 11:32 35 M U19 2-
final
Race: A
D 11:36 36 W Opn 4X-
final
Race: A
E 11:40 37 G U16 2X
final
Race: B
F 11:44 Race: A
G 11:48 38 Mx Mst 8X+
final
Race: A
H 11:52 39 Mx Mst 8+
final
Race: A
I 12:36 40 W Nov 4+
final
Race: A
J 12:40 41 G U17 4+
final
Race: A
K 12:44 42 B U16 2X
final
Race: B
L 12:48 Race: A
M 12:52 43 M Opn 4X-
final
Race: A
N 12:56 44 B U17 8+
final
Race: A
O 13:00 45 G U16 4+
final
Race: A
P 13:04 46 M Mst 1X
final
Race: B
Q 13:08 Race: A
R 13:12 47 W Mst 1X
final
Race: B
S 13:16 Race: A
T 13:20 48 W U19 1X
final
Race: B
U 13:24 Race: A
V 13:28 49 W Opn 4-
final
Race: A
W 13:32 50 G U17 1X
final
Race: C
X 13:36 Race: B
Y 13:40     Race: A
Z 13:44 52 M Opn 2X
final
Race: B
A 13:48 Race: A
B 13:52 53 B U15 4X+
final
Race: A
C 13:56 54 M/W Mst 4-
final
Race: A
D 14:00 55 W Nov 8+
final
Race: A
E 14:04 56 M Nov 2X
final
Race: B
F 14:08 Race: A
H 14:12 57 M U19 1X
final
Race: B
I 14:16 Race: A
J 14:20 59 W Opn 4X+
final
Race: B
K 14:24 Race: A
L 14:28 60 B U16 4+
final
Race: A
M 14:32 61 M Mst 4X-
final
Race: A
N 14:36 62 W U19 2-
final
Race: A
O 14:40 63 W Mst 4X-
final
Race: A
P 14:44 64 M Nov 4X+
final
Race: A
Q 14:48 65 G U17 4X+
final
Race: B
R 14:52 Race: A
S 14:56 66 G U15 4X+
final
Race: B
T 15:00 Race: A
U 15:04 67 W Opn 2-
final
Race: A
G 15:05 57 M U19 1X
final
Race: C
V 15:08 68 M Opn 8+
final
Race: A
User log in

log in

hide

You only require a rowIT login for running regattas or if you have been given the job of making entries for an organisation.

Notes

Clubs. If you only have a password for the RowingNZ website then you will need a rowIT login so please contact us.

Schools. If you have a password provided by NZSSRA then you should log in through the school rowing website.